Odprowadzane do kanalizacji wraz z wodą nieczystości osadzają się na wewnętrznych ścianach rur kanalizacyjnych. W rezultacie z czasem zmniejsza się średnica tych rur, a nierzadko też odłożone w nich osady, ale też odpady stałe, pozostałości budowlane czy przedostające się do kanalizacji korzenie drzew i krzewów powodują całkowitą niedrożność instalacji. Przeciwdziałaniem wobec takich sytuacji jest regularne czyszczenie rur kanalizacyjnych, robione po to, aby utrzymać ciągłość eksploatacyjną sieci.

Czyszczenie rur ze złogów zalecane jest zarówno w stosunku do kanalizacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Obsługujemy w tym zakresie systemy kanalizacji wewnętrznych i zewnętrznych, stosowane przez nas metody:

 • czyszczenie hydrodynamiczne (rur, rurociągów, kanałów, przewodów), 
 • czyszczenie mechaniczne (rur, rurociągów, kanałów, przewodów), 
 • czyszczenie ręczne.

Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej – deszczowej, sanitarnej, przemysłowej

Jedną z priorytetowych usług w naszej ofercie jest czyszczenie kanalizacji zewnętrznej – deszczowej, sanitarnej i przemysłowej. Wykonujemy czynności związane z czyszczeniem elementów uzbrojenia kanalizacji, takich jak:

 • odwodnienia liniowe, 
 • wpusty deszczowe, kratki ściekowe, 
 • studnie rewizyjne, 
 • przyłącza z obiektów, 
 • rurociągi, 
 • osadniki, piaskowniki, 
 • przepompownie, 
 • zbiorniki retencyjne, 
 • studnie chłonne, 
 • przepusty drogowe.

Czyszczenie kanalizacji wewnętrznej – deszczowej, sanitarnej, przemysłowej

Rozwiązujemy wszelkie problemy z drożnością kanalizacji wewnętrznych – deszczowych, sanitarnych, przemysłowych, jeśli to konieczne, stosując również czyszczenie ręczne. W ramach usługi czyścimy elementy uzbrojenia kanalizacji wewnętrznych takie jak:

 • odwodnienia liniowe, 
 • kratki ściekowe, 
 • kratki rewizyjne, 
 • rurociągi poziome i pionowe, 
 • osadniki, piaskowniki,  
 • przepompownie, 
 • elementy oczyszczalni ścieków, 

Sprzęt do czyszczenia kanalizacji

Do czyszczenia kanalizacji używamy specjalistycznego sprzętu wysokociśnieniowego, samochody z zabudową WUKO i systemem recyklingu wody.

Ze względu na wysokie zawieszenie i krótką zabudowę sprawdzają się w ciasnych i krótkich uliczkach.

Pojazdy są wyposażone w szeroką gamę dysz do czyszczenia rur i kanałów ściekowych, w system oświetlenia umożliwiający swobodną pracę w nocy, a na życzenie klienta może być doposażony w kamerę do monitoringu kanalizacji.

Dzięki tym oraz wielu innym maszynom i urządzeniom szybko znajdujemy miejsca zatorów oraz źródła awarii sieci, a także rozwiązujemy zaistniałe problemy z kanalizacją.

KONTAKT Z POGOTOWIEM KANALIZACYJNYM

tel. +48 514 516 925
e-mail: grzegchoj@wp.pl